Slovenski festival fantazijske književnosti - FANFEST

Festival FANFEST, slovenski festival fantazijske književnosti je prvi in edini literarni festival te vrste v Sloveniji.

Festival je namenjen predvsem promociji sodobne fantazijske literature, ki v Sloveniji še vedno velja za nekaj obrobnega.

Zahvale

Poleg Mestni občini Celje in Knjigarni in antikvariatu Antika se zahvaljujemo še:

 

2. Fanfest, slovenski festival fantazijske književnosti

Utrinek iz 1. Fanfesta leta 2017 - literarni večer s prof. dr. Zoranom Živkovićem

Še utrinek iz letošnjega, drugega Fanfesta

2. Fanfest, slovenski festival fantazijske književnosti se je iztekel. Organizator edine takšnega slovenskega festivala, Celjsko literarno društvo je postalo pomemben promotor pri nas še vedno zapostavljene fantazijske literature. Tovrstna literatura je glede sporočilne vrednosti in družbene angažiranosti enaka vsem drugim literarnim zvrstem in žanrom. V Sloveniji ima dolgo zgodovino ustvarjanja in branja. Festival je namenjen ljubiteljem dobre fantazijske književnosti in slovenskim avtorjem.

Festivalsko dogajanje je s tem razdeljeno na obči del, namenjen ljubiteljem dobre literature in delavnice, namenjene avtorjem. Tako smo imeli sobotni bolj javni del in nedeljski, zanimiv predvsem avtorjem, ki želijo ustvarjati kakovostnejšo prozo.

Fanfest temelji na promociji in razvoju domačega ustvarjanja in njegovega povezovanja s sorodnimi literarnimi prireditvami v bližnji regiji (nekdanja Jugoslavija, saj gre za kulturno in jezikovno bližino). Celjsko literarno društvo je s svojim delovanjem tudi na področju fantazijske književnosti vse  pomembnejše v slovenskem prostoru in dobivamo vse več članov iz cele Slovenije.

Celje je s tem festivalom postalo slovenska prestolnica fantazijske literature. Za promocijo Celja skrbijo tudi festivalski literarni natečaji, saj so vezani na Celje.

Letošnji natečaj za naslednji festival je Ulrik II Celjski je preživel. Natečaj je znova mednarodni z mednarodno žirijo.

Gostje letošnjega festivala

Nekaj gostom je bolezen onemogočila udeležbo.

Prof. dr. Zoran Živković

Alenka Jovanovski (KUD POlica Dubova)

Aljoša Toplak

Andrej Ivanuša

Maja Mlakar

Tanja Mencin

Tihomir Jovanović Tika

Bojan Ekselenski na malce drugačen način - saj gre za festival fantazijske literature

Slike z lasnkega festivala so dostopne na FB [Galerija 1, Galerija 2].

Sodelujemo z:

  FFK Pazin